12/6 Tournus, Saone

 

Målet nästa dag var Macon men vi passerade där redan vid 13-tiden så vi knallade på till Tournus. Här finns en lång stadskaj/ponton som idag tyvärr till hälften upptas av en hyrbåtsfirma. Vi hittade en liten glugg som kanske hade räckt till men där gick vi på och kom inte in. Hamnade utanpå en Canadensisk seglare. Stan var mycket trevlig med gammal bebyggelse, kyrkor, kloster, gamla befästningar och diverse minnesmärken efter Romartiden då Cesar hade stor aktivitet längs det som idag är Frankrikes floder. Faktum är att den beskrivningen passar väl in på sgs alla städer vi besökte.

f

f

// //