17/6 Förtöjningsplats mellan slussarna 25 och 24. Canal des Vosges

 

Vackert belägen som nästan mitt i en skog förtöjer vi vid en iordninggjord rastplats för båtar. Inga bekvämligheter bara en grill och ett bord. Ensamma, ingen trafik på kanalen, mycket fågelkvitter, hög skog, grönska, spegelblankt vatten, en och annan cyklist på andra sidan som vinkar glatt när de far förbi. Pastoral.

// //