20-24/2 Les Saintes, Guadelope

Kärt återseende efter en bra halv/bidevindssegling med bottenrev och fock. Ligger här 3 dagar innan vi seglar vidare. Hinner med ett par vandringar tillsammans med ”Miss Blue” och ”Ellinor” och badar.

// //