1-2 mars, St Pierre, Martinique

Sticker 0630. Lite vind och mkt varierande riktning på öns läsida. Allt mellan ost och nordväst 2-14 m/s för det mesta 50 m och så lång kedja är det ingen som har. Man brukar vakna till ett par ggr under natten och då går man upp och kollar att båten ligger kvar och att den inte har draggat. Som vindriktningen är, nästan konstant runt ost, så finns det i princip 2 följder av draggning; att man kolliderar med en annan båt som ligger bakom den egna eller att man sakta glider ut till havs med ankaret hängande i sin kätting framme i stäven. Det senare är förstås det bästa alternativet.

// //