11-12 augusti Viana do Castello

 

Seglar, ömsom motor, söderut, kryssande mellan alla fiskeredskap mot Viana do Castello. Ligger i en flodmynning. Efter oss kom en mäktig dimbank som sen låg kvar ett helt dygn utmed kusten. Ånyo en trevlig stad med trevliga och hjälpsamma människor. Intressant museiskepp, ett lasarettsfartyg från 50-talet. Ligger 2 nätter för att kunna se stan och uppleva Portugal ”från sjön” för första gången.

// //