Hemsidestrul

Trots mina eminenta datakunskaper har jag lyckats schabbla till det med nån felaktig knapptryckning vilket bl a lett till att vår "röda seglingslinje" försvunnit från kartan. Vidare har vi börjat lägga in lite synpunkter under "Erfarenheter och tips" som hamnat i Loggboken, så det kan bli!! Men hjälp är på väg hoppas vi så att allt blir igen som det var tänkt från början.

Återställt nu!/Magnus 101010

// //