12-19 mars, Port Louis, Grenada

Jättefin segling ner till Grenada. Äntligen har vindarna börjat avta från kulingstyrka ner till 8-10 m/s och sjön mellan öarna är inte så grov längre. Lägger oss i Port Louis Marina i St George. Börjar sakta avrusta båten. Hänger med på en HASH (Hash House Harrier) som är en kul tilldragelse som närmast kan beskrivas som en ganska vild marsch eller joggning över plantager, träsk, bäckar och berg. Påminner lite om vår orientering frånsett att man vid Hash lägger stor vikt vid att omedelbart efteråt omintetgöra eventuellt hälsosamma effekter av övningen genom att inmundiga skapliga mängder öl och mat. Den historiska bakgrunden är att engelska soldater under kolonialtiden mest satt stilla och söp en hel del vilket ledde till övervikt och ohälsa. En som hette Harrier kom på iden att beordra ut manskapet på en längre marsch i terrängen en gång i veckan. Traditionen återupptogs för några decennier sen och har vuxit rejält och körs nu varje lördag. Nu deltog vi i den 726:e Hashen tillsammans med ca 200 andra galningar. Man blir transporterad med buss till någon väl vald plats på Grenada (ny nästan varje gång) där man har lagt ut ett terrängspår. Slingan tar cirka 2 timmar i raskt tempo. När man kommer fram finns billig öl att köpa och en enkel måltid som lagats över öppen eld.

Samling till Hash. De som skaffat spritt nya skor måste före start inviga dom genom att dricka öl ur dom.

hash1  sko

Rastaman som laddar upp. T hö amiralen ute i skogen på kakaoplantagen där Hashen gick.

rastaman  hash2

Spåret var lerigt och ofta brant. T hö skorna FÖRE Hash.

hash3  skor

Detaljstudie av underlaget samt t hö skorna EFTER Hash tillsammans med nödbändiga drycker för återställande av vätskebalansen efter allt arbete och svettande.

hash4  hash5

Eftersom detta var vår första Hash så var vi sk Virgins vilket innebar att vi tillsammans med ca 10 andra dito blev döpta i rejäla mängder öl som hälldes och sprutades över oss. Här har vi även klarat denna del av provet och kan sleva i oss god lokal köttgryta.

hash6  hash7

Mörkret sänker sig över Hash lägret. Dagen är snart slut och så är åxå vår segling för denna säsong. Nu återstår bara att invänta bussen som kör oss tillbaks till båten och att i övermorgon ta sig runt Grenadas sydvästra udde och sen gå in i Prickly Bay och förbereda upptag och förvaring av Osophine samt för oss att resa hem och se hur det känns att kontrastera med vårvinter uppe i  Jämtland. Vi har ju gått i t-shirt och shorts i drygt 4 månader och räknar med att det behövs lite mer än så när vi kommer hem vilket nog kommer att kännas lite ovant.

hash8

ff

// //